35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216
35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216

$2,499,999

35 Herkimer Street, Bedford-stuyvesant, NY, 11216

ACTIVE